undervisning

Jeg tilbyder undervisning indenfor forskellige områder – det kan være undervisning i faglige metoder og tilgange, og det kan være undervisning i etik og endelig i dokumentation.

Uanset området så er det vigtigt for mig at have fokus på emnet men også på den senere implementering.

Undervisning

KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik)

I samarbejde med SpecialistGruppen KRAPdanmark.dk tilbydes både kursus- og temadage samt supervision med afsæt i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

Hvis du vil læse mere – så er det muligt her:

LA2

LA2 står for Low Arousel og bygger på den oprindelige Low Arousel tilgang (rogivende og ikke konfronterende pædagogik). Endvidere er LA2 inspireret af recovery teorien, elementer fra Åben Dialog og Feedback Informed Treatment (FIT).

LA2 består også af en række skemaer, som handler om borgerens trivsel, tryghed og læring. Centralt i arbejdet er borgerens indefra perspektiv, hvor borgerens egen stemme høres.

Hvis dette ikke er muligt, så arbejdes der ud fra et tilstræbt borgerperspektiv, hvor personalet arbejder med, hvad de formoder, at borgeren måtte tænke, føle og opleve. Derudover er der så de fagprofessionelles perspektiv.

Jeg er uddannet af Sopra til at kunne undevise i LA2 og derudover sikre implementeringen af metoden. Sopra skriver sådan om LA2: ”LA2 er et meget praktisk og konkret redskab, du som borger eller fagperson kan anvende i jeres samarbejde. Materialet er bygget op omkring de nedenstående tre niveauer, hvor materialets samtaleark understøtter dialogen.

Materialet har både et indefra perspektiv og et udefra perspektiv. Det er derfor lavet i én version til borgeren og anden version til fagpersonen.

Det danner baggrund for, at I efterfølgende udarbejder konkrete og detaljerede planer for hhv. borger og fagperson. Planer, der har til formål at fremme borgerens trivsel og mestring – og give fagpersonen de bedst mulige forudsætninger for at støtte.

Hvis du vil læse mere – er det muligt her:

ETIK

At arbejde med etik understøtter arbejdet med kultur og udvikling af organisationen.

De dilemmaer, som vi møder i arbejdslivet, kan kvalificeres ved at bruge etiske metoder og give mulighed for en dybere forståelse af, hvilke værdier og holdninger som findes hos den enkelte medarbejder og gruppen – og dermed også hvilke valg, som vi samlet skal tage.

Hvis du vil læse mere – så er det muligt her:

DOKUMENTATION

Gennem mange år har dokumentation spillet en større og større rolle i det socialfaglige område.

Jeg har stor erfaring med at arbejde med dokumentation i forhold til medarbejdere, ledere og organisationen som sådan.

Sproget, daglig dokumentation, smarte mål, løbende evalueringer og statusser, som peger ud i fremtiden, er alle centrale områder, når man skal arbejde med dokumentation.

Priser

Der aftales pris og varighed i forhold til den enkelte opgave.

Undervisningen foregår på arbejdspladsen.

Solen står op over sø