Supervision og sparring

Supervision

Jeg tilbyder supervision til både enkeltpersoner såvel som grupper.

Sparring

Jeg tilbyder sparring til både medarbejdere og ledere. Altid med udgangspunkt i den enkelte person.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til såvel enkeltpersoner som grupper. Jeg vil altid tilstræbe at møde såvel den enkelt som gruppen på en åben og anerkendende måde. Mit udgangspunkt er, at vi alle gør det bedste, vi kan, når vi møder på arbejde.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker, som har brug for støtte for at leve deres liv. Dette har også givet mig viden og erfaring om, hvad det kan betyde for medarbejdere at være i fag, som stiller krav til vores evne til at indgå i relationer.

Da supervision ofte foregår over nogle gange, så vil jeg være den, som sikrer, at vi løbende følger op på, hvad vi har arbejdet med, og hvad I fremadrettet skal have fokus på. Det er vigtigt for mig, at der løbende sker læring for den enkelte og organisationen.

Dette kræver et trygt og tillidsfuldt rum.

Sagssupervision

Udgangspunktet er klientorienteret. Ofte vil der være tale om en borger, som giver udfordringer. Det kan handle om forskellige tilgange i personalegruppen; forskellige vurderinger af, hvad borgeren kan/ikke kan; forskellige opfattelser af hvad borgerens adfærd skyldes.

Sammen kortlægger vi borgeren, nuværende indsatser og nye muligheder.

Supervisionen vil bidrage til, at I finder nye veje at gå, så I står stærkere fagligt i samspillet med borgeren.

Jeg trækker på forskellige tilgang i den sammenhæng – f.eks. udviklingspsykologi, neurofaglig forståelse, neuoraffektiv viden, LA2.

Personalesupervision

Udgangspunktet er personalegruppen. Nogle gange opstår der uklarheder eller gnidninger i en gruppe. Vi er mennesker, som indgår i en arbejdssammenhæng, som foregår i en organisatorisk kontekst.

Man kan tale om, at vi både er rundet af vores personlighed, vores profession og organisationen, som vi arbejder i. Sammen arbejder vi med, hvad der sker i den enkelte medarbejder, og hvad der sker i gruppen.

Jeg trækker blandt andet på en systemisk, anerkendende tilgang – ligesom min viden som psykoterapuet omkring mennesker og relationer bringes i spil.

Sparring

Sparring til medarbejdere

Udgangspunktet er den enkelte medarbejder. Ofte vil der være tale om mistrivsel – som f.eks. stress. Det kan også handle om, at den enkelte medarbejder har en oplevelse af at have det svært enten i forhold til borgergruppen eller kollegaerne. Sammen med medarbejderen arbejder jeg med, hvad der rører sig i vedkommende, og hvilke strategier, som medarbejderen kan anvende.

Jeg trækker på min viden som psykoterapeut (herunder min erfaring med at arbejde med stress) – men i en arbejdssammenhæng. Der kan være tale om, at udfordringerne både handler om noget privat og noget professionelt – i det tilfælde afklares det med medarbejderen, hvordan vi arbejder med det.

Ligesom ledelsen inddrages i dette.

Sparring til ledere

Udgangspunktet er den enkelte leder. Som leder er der en række arbejdsopgaver, som hele tiden melder sig. Ligesom det kan følges som et krydspres med medarbejdere, overordnet leder, pårørende – samtidig med at borgerne og kerneopgaven skal være i centrum.

Hvordan den enkelte leder løser de løbende opgaver, stiller store krav til overblik, refleksion og prioriteringer. Sammen finder vi ud af, hvor den enkeltes udfordringer er, hvad de skyldes, og hvilke muligheder der er.

Jeg trækker på min lange erfaring som leder og min viden som psykoterapeut.

Priser

Der aftales pris og varighed i forhold til den enkelte opgave.
Supervisionen foregår på arbejdspladsen.

Dog kan sparring til såvel medarbejdere som ledere foregår hos mig.

Solen står op over sø