Karen-Marie Skov

Terapeut, supervisor og underviser

For mig er det vigtigt i ethvert møde med et andet menneske at være oprigtig optaget af, hvad den anden måtte opleve, mærke, forstå og danne sig af indtryk.

Vi har hver vores livsverden, som vi deler med andre på vores vej. Dybest set så ønsker vi alle at blive set for det menneske, som vi er.

Centrale ord for mig i den forbindelse er respekt, anerkendelse, værdighed – alle har værdi.

Hvad kommer jeg med til dig?

Min baggrund

Jeg er uddannet socialpædagog, har en diplomuddannelse i ledelse, læst 4 semestre på kandidatuddannelsen i pædagogik, har en supervisoruddannelse og er certificeret psykoterapeut med linjefagene: stress og chok/traume.

Derudover har jeg en række specifikke kurser inden for etik, neuropædagogik, KRAP, LA2.

Endelig har jeg uddannelser inden for procesfacilitering og designtænkning

Min arbejdserfaring

Jeg har været leder i over 30 år i det offentlige – primært inden for specialområdet. Det har været på fritidstilbud, aflastning og døgntilbud.

Derudover har jeg været familieplejer og aflastningsfamilie for sårbare børn og unge, familier med komplekse problemstillinger og handicappede.

Nogle af de områder, som jeg specifikt har haft ansvaret for i mine forskellige ansættelser har været: udviklingen af den faglige kvalitet, dokumentation (herunder ledelse af denne), udarbejdelse af og implementering af kerneopgaven, ansvaret for diverse efteruddannelser og kurser, arbejdsmiljøet, diverse faciliteringsopgaver.

Jeg har gennem tiden også løst forskellige opgaver på tværs af organisationer.

Privat

Jeg bor i eget hus i Vejle tæt på såvel by som natur. Jeg har født 2 børn, har et plejebarn og 2 bonusbørn.

Der er kommet svigerbørn og børnebørn til. Som så mange andre så har jeg prøvet op- og nedturene i livet såvel privat som i arbejdssammenhænge.

Jeg tror, at vi alle har brug for mennesker tæt på os, som vi kan samtale med om det lette og det dybe.