Psykoterapi

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i terapi.

Det kan handle om begivenheder, som rammer – stress, børn som mistrives, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald.

Det kan handle om en følelse af mistrivsel – at noget ikke er, som du kunne ønske det, uden at du ved hvorfor.

Det kan også handle om en lyst til at arbejde med sig selv – at udvikle sig og lære nyt.

Jeg er uddannet ved ID academy, som er en integral psykoterapeutisk uddannelse, som oprindelige er startet af Ole Vadum Dahl.

Når vi skal arbejde sammen, så vil mit udgangspunkt være at komme omkring hele dig – både dit indre, dine relationer, din kropslige fornemmelse og dine omgivelser. Sammen sætter vi fokus på, hvad der er centralt for dig.

Terapi handler ikke om, at du skal undlade at være dig – men at du skal blive mere bevidst om, hvem du er og kunne leve det liv, som du ønsker.

Det, som smerter dig, kaster vi sammen lys på, så du bliver bevidst om, hvad der sker, tager ansvar for det og integrere det.

Som ID terapeuter arbejder vi med 3 lag af psyken: det reaktive, det kreative og essens.

De 3 lag af psyken

Det reaktive lag

Vi er reaktive, når vi ikke er bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør.

Det kreative lag

Vi er kreative, når vi begynder at få øje på, hvad vores tanker, følelser og sansninger handler om – og vi tager ejerskab over dem.

Essensen

Endelig så arbejder vi med begrebet essens – den som vi egentlig er.

Når vi er i vores essens, så opleves verden lettere og mere frydefuld.

Uddannelsen ved ID academy er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og er evalueret og certificeret af konsulentvirksomheden Reflektor med udgangspunkt i de vejledende statslige kvalitetskriterier for uddannelser til psykoterapeut.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og dermed underlagt deres etiske regelsæt.

Priser:

En session på 75 minutter 750 kr.

Studerende, unge under uddannelse, mennesker på dagpenge og kontanthjælp 500 kr.

Afbud:
Ved afbud senere end 24 timer før sessionen, betales beløbet.

‘Terapien foregår i mit hjem i et lokale, som er indrettet til dette.

Klient udtalelser

Du finder min Facebook side omhandlende terapi her: